ŠOLSKI SKLAD 

Upravni odbor je oblikoval posamezne stopnje članstva glede na darovana sredstva.
Darovalci:  Posamezni vložki in nazivi, ki jih le-ti prinašajo:
Do  99 evrov……………………. član sklada
Od 100 – 299 evrov……….. prijatelj sklada
Od 300 – 499 evrov……….. podpornik sklada
Od 500 –  999 evrov………. dobrotnik
1000 evrov in več ……….. skrbnik
Dostopnost