Nacionalni preizkus znanja

NPZ 2022/2023 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim … Nadaljujte z branjem Nacionalni preizkus znanja