PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO:

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Prijavo na šolsko prehrano se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete obroke,
 • šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

 

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV:

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano ustno preko telefona v šolsko kuhinjo (05 93 74 724 ) ali po elektronski pošti (osmmajcna.malice@gmail.com).

Če je bila odjava prehrane podana do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

PREKLIC PRIJAVE NA PREHRANO:

Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno v tajništvu šole. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE:

 • vlog za subvencioniranje prehrane ni potrebno oddajati, subvencija je vezana na otroški dodatek
 • šola pridobi podatke iz centralne evidence.

Subvencija malice:

 • pripada tistim učencem, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija kosila:

 • če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18 % – pripada subvencija v višini cene kosila (BP), nad 18 %  – 30 % imajo subvencionirano 70 % cene kosila, nad 30 – 36 % pa je subvencionirano  40 % cene kosila.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti osebnega zdravnika ali zdravnika specialista oz. na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

Cene obrokov v šolskem letu 2020/21:

 • zajtrk: 0,50 EUR
 • malica: 0,80 EUR
 • kosilo za učence od 1. do 3. razreda: 2, 10 EUR
 • kosilo za učence od 4. do 6 razreda: 2, 30 EUR
 • kosilo za učence od 7. do 9 razreda: 2, 50 EUR
 • popoldanska malica: 0,50 EUR

Nataša Kreže, prof., ravnateljica

Dostopnost