Kuharici
Alenka Brečko
Metka Jazbec
Tel.: 05 93 74 724

Čistilki
Helena Cvelbar
Darinka Strnad

Hišnik – šofer
Marko Kašič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost