IME IN PRIIMEK

INDIVIDUALNE
GOVORILNE URE

RAZREDNIK

HELENA HRIBAR

PONEDELJEK, 5.URA 1. A

GORDANA BREGAR 

PETEK, 2. URA 2. A

JOŽICA PELKO

TOREK, PREDURA 3. A
ALJA FELSER TOREK, 4. URA 4. A
NADA JAZBEC PONEDELJEK, 4. URA 5. A

MATEJA KOCJAN

PETEK, 4. URA

6. A

TJA 1. – 4.r, 8. r

OPB

RUDA BURŠIČ SRŠAN

PONEDELJEK, 3. URA

7. A

TJA 5., 7., 9. r,

GEO, OPB, IP TVZ

ANDREJ PLEŠEJ

ČETRTEK, 2. URA

8. A

MAT, FIZ, IP SLZ

DRAGAN TOMINC TOREK, 3. URA

9. A

ŠPO, IP IZŠ, IP ŠSP, NIP ŠPORT

SENDI SELIČ/

SABINA KRALJ STANIČ

TOREK, 3.URA

BIO, NAR, GOS, IP SPH

JASMINA VODENIK/

SARO GAČNIK

SREDA, 6. URA

SLJ

IRIS KUKANJA

PETEK, 9. URA IP NI1, OPB

NINA KUHAR

TOREK, 5. URA OPB

PIA PUKLAVEC

SREDA, 5. URA OPB

NENA BEDEK ***

ČETRTEK, 5. URA

LUM, IP LS2,

IP LS3, NIP UMETNOST

TJAŠA HRIBAR BRCE **

SREDA, 4. URA TIT, IP OGK

MATEJA  MANDL DIRNBEK *

PONEDELJEK, 6. URA

ZGO, DDE

IRIS BEČAJ/

ANA VERHOVŠEK*

SREDA, 2. URA GUM, OPZ, MPZ

HRVOJE MALKOČ/

SABINA VIZLER*

ČETRTEK, 3. URA KEM

 

OPOMBA:

* OŠ Krmelj (dopolnjuje učno obvezo)

** OŠ Tržišče (dopolnjuje učno obvezo)

*** OŠ Boštanj (dopolnjuje učno obvezo)

Dostopnost