Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž vabi k vpisu otrok v vrtec,
za šolsko leto 2021/2022.

Prijave sprejemamo do 16. 3. 2021:

  • po pošti na naslov: OŠ Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž
  • po e-pošti na naslov: os.mm-sentjanz@guest.arnes.si
  • osebno v tajništvu šole

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite na spletni strani šole  ali na oglasni deski pri vhodu v vrtec. Obrazcu ne pozabite priložiti vsa potrebna dokazila.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni najkasneje do konca meseca junija.

 Prijazno vabljeni!

                                                                                                          Vodstvo vrtca

Razpis za vpis v vrtce 2021-2022 – VLOGA
Razpis za vpis v vrtce 2021-2022 – OBVESTILO

Dostopnost