Spoštovani starši in zaposleni,

S torkom, 1. 2. 2022, se za vse učence od 1. do 9. razreda uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno vzgojno-izobraževalno delo prilagoditi epidemiološkim razmeram (rast in povečano število okužb pri učencih in zaposlenih). Pouk bo potekal preko spletnih učilnic v okolju MS Teams, po veljavnem urniku (za učence od 6. -9. r) oz. po navodilu razredničark (za učence od 1. do 5. r).

Izobraževanje na daljavo bo trajalo od 1. 2. 2022 do 7. 2. 2022. Ker je 8. februar dela prost dan, se zdravi učenci v šolo vračajo 9. 2. 2022.

Prevozi in prehrana bo v času pouka na daljavo za vse učence odpovedana.

V kolikor kdo izmed učencev potrebuje računalniško opremo se naj obrne na razrednika ali svetovalno delavko (05 93 74 729 , 071 322 430).

Vse nadaljnje epidemiološke postopke bo izvedla epidemiološka služba NIJZ (napotitev v karanteno na domu, navodila za karanteno na domu, izolacija). Epidemiološka služba bo prepoznanim visoko rizičnim kontaktom poslala elektronsko sporočilo na elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika. V primeru, da epidemiološka služba ne bo uspela pridobiti elektronskega naslova, bo Izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu in Navodila za karanteno na domu poslala po pošti.

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo prejeli obvestilo, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visoko rizičnih kontaktov do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice. Vlogo za izjavo o seznanitvijo v karanteno na domu lahko na eUpravi oddate tudi starši sami.

 

Z lepimi pozdravi,

Nataša Kreže, prof., ravnateljica

Dostopnost