Vzgojiteljica: Stanka Gaši

Pomočnica vzgojiteljice: Jožica Krmelj, Petra Meserko

Število otrok: 19          

Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

sonce

 

Dostopnost