otroci

Dihamo in živimo z naravo, jo spoštujemo in imamo radi. Razvijamo željo po čistem okolju, prijateljskih odnosih, sodelovanju in nudenju medsebojne pomoči. Svoje ideje uresničujemo pri delu in skozi igro.

Otroci, zaposleni in starši, raziskujemo nove poti, sprejemamo novosti; omogočamo otrokom uspešno vzgojo in izobraževanje ter zdravo in srečno otroštvo. Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Kurikulum je med otroki in odraslimi v naših vrtcih zaživel v vsej svoji razsežnosti. Skupaj gradimo, živimo in se tudi marsikaj naučimo.

Dostopnost