Select Page

Starši se aktivno udeležujejo pri izvajanju vzgojnega programa. Usklajujemo stališča med VVO in starši. Medsebojno si pomagamo, da je vzgoja skladna. Starše seznanjamo s celotno vzgojno-varstveno problematiko, z dosežki ali problemi njihovih otrok. Tekoče probleme pa rešujemo sproti, pri srečanjih staršev ob prihodu ali odhodu otrok.

RODITELJSKI SESTANEK (2-3x letno)
Namenjen je komunikaciji med starši in strokovnim osebjem vrtca. Na prvem roditeljskem sestanku vzgojiteljica staršem predstavi letni delovni načrt oddelka. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti, vendar le tistih, ki so v skladu s Kurikulom za vrtce. V šolskem letu imamo najmanj enega in največ tri roditeljske sestanke na oddelek. Organizira se lahko tudi predavanje za starše na izbrano temo, ki ga vodi svetovalna delavka ali zunanji izvajalec.

POGOVORNA URA (1X mesečno)
Namenjena je izmenjavi informacij in poglobljenemu pogovoru o počutju in napredku otroka. Govorilna ura poteka individualno med staršema otroka in vzgojiteljicama. Srečanja potekajo enkrat mesečno. O poteku govorilnih so starši seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku. Mesečno so obveščeni preko e-Asistenta. 
Pogovorne ure obeh skupin bodo v šol. letu 2022/23 potekale vsak drugi delovni torek v mesecu.

SKUPNA SREČANJA
Namenjena so staršem in otrokom, saj jim želimo omogočiti prijetno druženje ob sodelovanju strokovnih delavk. Srečanja potekajo v oddelku, na igrišču, v telovadnici, lahko pa so to tudi izleti ali pohodi v bližnjo okolico. Srečanja potekajo izven poslovnega časa vrtca. V šolskem letu organiziramo najmanj eno in največ tri srečanja s starši. V letošnjem letu načrtujemo izlet v Prekmurje.

VKLJUČEVANJE STARŠEV V DEJAVNOSTI
Po dogovoru v posameznih oddelkih starši predstavijo svoj poklic ali kako drugače popestrijo vzgojno-izobraževalno delo, sodelujejo pri akciji zbiranja papirja, odpadnega materiala, dobrodelnih akcijah itd. Otrokom prebirajo knjige iz bralnega nahrbtnika in druge zgodbe, ki jih otroci lahko predstavijo v vrtcu in osvojijo bralno značko.

UVAJANJE NOVINCEV
Starši imajo možnost spremljati otroka v vrtcu prve tri do štiri dni. Otroci in starši v tem času navežejo prvi stik s strokovnimi delavkami vrtca, spoznajo ustanovo, dnevno rutino in prostor. Strokovne delavke opravijo prvi individualni pogovor s starši.

Dostopnost